@golgoosheh

روف گاردن

روف گاردن باغی است که در پشت بام ساختمان قرار دارد. علاوه بر زیبایی، روف گاردن مزایای هیدرولوژیکی و بهبود معماری زیستگاه و فرصت های تفریحی را فراهم  می کند و در مقیاس بزرگ حتی می تواند مزایای زیست محیطی داشته باشد.

کشاورزی روی پشت بام معمولاً با استفاده از سیستم‌های بام سبز، هیدروپونیک، آیروپونیک یا باغ‌های کانتینری انجام می‌شود.

روف گاردن|صفحه نخست