@golgoosheh

گرین وال

گرین وال، سازه‌ای عمودی بوده که انواع مختلفی از گیاهان به آن متصل شده است و در روف گاردن یا بام سبز، تراس گاردن، فضای داخلی و خارجی کاربرد دارد. فضای سبز اغلب در یک محیط رشد متشکل از: خاک، سنگ یا آب کاشته می‌شود. از آنجایی که دیوارها دارای گیاهان زنده هستند، معمولاً دارای سیستم‌های آبیاری داخلی هستند.

گرین وال| صفحه1