@golgoosheh

کاشت درخت | کوی فراز

جا به جایی درخت سنگین

محل اجرای پروژه: تهران – کوی فراز سال اجرای پروژه: ۱۳۹۷ متراژ تقریبی: توضیحات: کاشت ۲۰ اصله درخت چنار بن ۵۰ به بالا قبل از کاشت درختان بعد از کاشت درختان