@golgoosheh

تراس گاردن | زر افشان

محل اجرای پروژه: تهران – زر افشان سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲ قبل از طراحی تراس گاردن بعد از طراحی تراس گاردن

تراس گاردن | اندرزگو

محل اجرای پروژه: تهران – خیابان اندرزگو سال اجرای پروژه: ۱۴۰۲ قبل از طراحی تراس گاردن بعد از طراحی تراس گاردن

کاشت درخت | کوی فراز

جا به جایی درخت سنگین

محل اجرای پروژه: تهران – کوی فراز سال اجرای پروژه: ۱۳۹۷ متراژ تقریبی: توضیحات: کاشت ۲۰ اصله درخت چنار بن ۵۰ به بالا قبل از کاشت درختان بعد از کاشت درختان

تراس گاردن | فرشته

تراس

محل اجرای پروژه: تهران – فرشته – بوسنی هرزگوین سال اجرای پروژه: ۱۳۹۷ متراژ تقریبی: توضیحات:

تراس گاردن | ولنجک

اجرای تراس گاردن در تهران

محل اجرای پروژه: تهران – ولنجک – کافه ب سال اجرای پروژه: ۱۳۹۸ متراژ تقریبی: توضیحات:

روف گاردن | جردن

قیمت روف گاردن در کردان

محل اجرای پروژه: تهران – جردن سال اجرای پروژه: ۱۳۹۶ متراژ تقریبی: ۳۴۰ مترمربع توضیحات:

روف گاردن | کوی فراز

طراحی روف گاردن در سراسر ایران

محل اجرای پروژه: تهران – کوی فراز سال اجرای پروژه: ۱۴۰۰ متراژ تقریبی: توضیحات: